top of page

Retraite

.jpg
89563094_835965386920983_8211726029681590272_n (1).png
RBIS FCC ELITE UKC CAN CH Jarule Sakura No Sono '' Jaja ''  (Pedigree)

FCC CH G`Shiawasena Go Sakura No Sono ''Happy''   (Pedigree)

1 mai 2014 - 

29 mai 2014 -

Amaterasu Go Kitanoarashi  (Pedigree)

59039710_1408606265948938_4342882367766003712_o.jpg

10 nouvembre 2016 -

Shuumaru Go Shun'You Kensha '' Katsu ''  (Pedigree)

IMG_4970_JPG.webp

15 juin 2014 -

kita_no_arashi.png

Kita No Arashi Kennel

542162_a149413d3c4d4339900faed1c80eb8d6~
bottom of page